Proizvodi

Firma „VENTILACIJA“ d.o.o. Žepče nastala je na temeljima nekadašnje tvornice „Industrijsko otprašivanje“ koja je poslovala u okviru drvoprerađivačkog kompleksa IP „KRIVAJA“ Zavidovići. Osnovana je 2007 godine, i 100% je u privatnom vlasništvu. | Vaša VENTILACIJA d.o.o. Žepče

Svi proizvodi

Svaki proizvod detaljno pogledajte u nastavku ispod. Utvrdite svaki naš proizvod i odaberite se za nešto po Vašoj želji. Mi smo tu kako bih pomogli Vama. Našim dragim i vjernim mušterijama. Razna ponuda i širok spektar mogućnosti postoje samo kod nas. Svaki proizvod posjeduje i garanciju. Pa izvolite.

Business Strategy & Planning

Linija proizvodnje peleta

Linija za proizvodnju peleta namijenjena je za pretvaranje drvne mase, koja je do sada smatrana otpadom, u visokokalorični pelet. Mi nudimo cjelokupno rješenje izrade peleta, od projektovanja, izrade i montaže opreme,…

Business Strategy & Planning

Celicne konstrukcije

U okviru svog proizvodnog programa nudimo izradu i montažu lakih, srednjih i masivnih čeličnih konstrukcija namijenjenih za: sportske dvorane, proizvodne pogone, skladišta, benzinske pumpe,…

Business Strategy & Planning

Ventilatori

Naš proizvodni program centrifugalnih ventilatora obuhvata izradu četiri osnovna tipa ventilatora. Svi navedeni tipovi ventilatora se izrađuju sa ravnim radijalnim lopaticama specijalno konstruisanim za sve vrste otprašivanja…

Business Strategy & Planning

Transporteri

Transporteri iz našeg proizvodnog programa su namijenjeni za transport sirovine, poluproizvoda i gotovog proizvoda (trupaca, daske, uglja, piljevine,pšenice, sječke ili druge vrste materijala, zavisno od zahtjeva investitora)…

Business Strategy & Planning

Silosni izuzimac – izvlakac

Namijenjeni su za kontinuirano izuzimanje – izvlačenje sirovine iz silosa, transport i hranjenje krajnjeg potrošača, koji u ovom slučaju može biti: kotao u kotlovnici, prese različite namjene, mlinovi, vibraciona sita i sl…

Business Strategy & Planning

Silosi

Silosi su namijenjeni za prihvat i deponovanje sirovine. Naši silosi su kružnog presjeka. Izrađeni su od čeličnih limova i profila u varenoj izvedbi. Kompletirani su sa nosivom konstrukcijom, penjalicama i ogradom na krovu silosa…

Business Strategy & Planning

Filteri

Filteri su namijenjeni za prečišćavanje zraka onečišćenog transportovanim materijalom. Izbor osnovnog tipa filterske jedinice kao i broj filterskih ćelija i filter vreća vršimo na osnovu konkretnog zahtjeva…

Business Strategy & Planning

Dozatori

Namijenjeni su za doziranje sirovine iz ciklona, filtera, transportera i sl., u pneumatske transportne sisteme ili druge uređaje. Rade se u više veličina zavisno od količine materijala koji se dozira…

Business Strategy & Planning

Cikloni

Ciklon predstavlja cilindričnu posudu sa koničnim dnom i odvodnom cijevi, koja je smještena unutar cilindričnog dijela. Unutar ciklona, pod djelovanjem prvenstveno centifugalane sile, zrak se oslobanđa od krutih čestica…

Business Strategy & Planning

Cijevni elementi

Cijevni razvod instalacija pneumatskog transporta i kompletnog sistema se radi na osnovu projektnog rešenja ili zahtjeva kupca. Debljine lima za izradu se određuju na osnovu prečnika cjevovoda i vrste transportovanog materijala…

Business Strategy & Planning

Mlin cekicar

Namijenjen je za mljevenje drvne mase u vidu sječke i krupnijih drvenih opiljaka na granulaciju potrebnu za izradu drvenog peleta. Rad mlina zasnovan je na iskorištenju centrifugalne sile i energije čekića…

Business Strategy & Planning

Drobilicno postrojenje

Drobilično postrojenje namijenjeno je za drobljenje pilanskog drvenog otpada kao i trupaca promjera do Ø 200 mm u drvenu sječku. Uvlačenje materijala u radni prostor drobilice vrši se pomoću dva nazubljena valjka…

Business Strategy & Planning

Vibracioni transporteri

Pogodni su za navlačenje sitnokomadnih i rastresitih materijala namijenjenih za daljnju preradu ili transport do konačnog odredišta. Konstrukcija vibracionih transportera izrađena je od masivnih čeličnih profila…

Business Strategy & Planning

Trokomorna rotaciona susara

Trokomorna rotaciona sušara je konstrukcijski kompaktna cijelina koja zauzima malo prostora a istovremeno omogućava sušenje znatnih količina drvene sječke (piljevine). Sušara se sastoji iz tri cjeline i to…

EnglishGermanBosnia