Silosni izuzimac – izvlakac

Namijenjeni su za kontinuirano izuzimanje – izvlačenje sirovine iz silosa, transport i hranjenje krajnjeg potrošača, koji u ovom slučaju može biti: kotao u kotlovnici, prese različite namjene, mlinovi, vibraciona sita i sl.

DOPUNAASilosne izvlakače – izuzimače isporučujemo u sklopu sa silosom, sa sopstvenim pogonom. Silosne izvlakače – izuzimače isporučujemo u sklopu sa silosom, sa sopstvenim pogonom. Pogon izvlakača odabiramo u zavisnosti od: zahtjeva investitora, eksploatacionih uslova, vrste materijala i kapaciteta. Svi naši izvlakači odlikuju se visokom pouzdanošću u radu. Nudimo rješenja za izvlačenje materijala kako iz okruglih tako i pravougaonih silosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljnije

U svom proizvodnom programu usavršili smo četiri tipa izvlakača:

  • Rotacioni izvlakači: tip  I.P 10/4 – AB ; i  tip I.P 8/2 – AB  namijenjeni  za izuzimanje suhe sirovine iz silosa manjih kapaciteta  do 50 m3,
  • Vertikalni izvlakač MIK 44-AB namijenjen je za rad u izuzetno teškim uslovima, vanjski silosi, mokra sirovina    (piljevina, sječka i sl.) za silose većih kapaciteta prečnika  do 10 m i visine do 16 m. Rad ovog tipa izvlakača je u potpunosti automatizovan,
  • Hidraulični izvlakač  H-AB- 10 namijenjen za izvlačenje drvnog otpada vlažnosti do 50% najčešće  iz pravougaonih ili kvadratnih silosa. Izvlakač je pouzdan i u potpunosti automatizovan tako da ne zahtijeva nikakav nadzor. Kapacitet izvlačenja ovog izvlakača kreće se u granicama od 1 – 25 m3/h.

Galerija ostalih proizvoda:

 

EnglishGermanBosnia