Filteri

Filteri su namijenjeni za prečišćavanje zraka onečišćenog transportovanim materijalom.

FilteriIzbor osnovnog tipa filterske jedinice kao i broj filterskih ćelija i filter vreća vršimo na osnovu konkretnog zahtjeva, uzimajući u obzir raspoloživi prostor kojim raspolaže investitor, potrebnu količinu zraka i vrstu proizvodnje.

Zavisno od veličine i tipa filtera u donji dio filtera ugrađujemo pužni vijak ili rotacioni dozator za iznošenje materijala iz smješe zraka, a sitne čestice se usmjeravaju ka filterskim ćelijama gdje se vrši završno filtriranje zraka.

 

 

Detaljnije

Filter vreće se čiste pomoću sistema za otresanje vreća. Sa filtera se po zahtjevu vraća prečišćeni zrak u radnu prostoriju pomoću kanala za povrat zraka u koji se ugrađuje protivpožarna nepovratna klapna.

Galerija ostalih proizvoda:

EnglishGermanBosnia