Trokomorna rotaciona susara

Trokomorna rotaciona sušara je konstrukcijski kompaktna cijelina koja zauzima malo prostora a istovremeno omogućava sušenje znatnih količina drvene sječke (piljevine). Sušara se sastoji iz tri cjeline i to: ulaznog dijela, tijela sušare i izlaznog dijela.

Trokomorna susaraUlazni dio ima zadatak da omogući istovremeni ulaz toplog zraka i materijala koji se suši u tijelo sušare.

Tijelo sušare je trokomornog tipa i ima osnovni zadatak da obezbijedi sušenje drvenog medija na traženu vrijednost. Kretanje i miješanje materijala u tijelu sušare omogućeno je pomoću zakrenutih lopatica ravnomjerno postavljenih po obimu unutarnjih komora.

Izlazni dio služi za usmjeravanje toplog zraka i suhog materijala u transportni ventilator.

 

Detaljnije

Trokomorna rotaciona sušara je izrađena od masivnih čeličnih profila i vatrootpornih limova. Vanjski plašt je obložen izolacionim materijalom u cilju potpunog iskorištenja energije toplog zraka. Trokomorne sušare izrađujemo u tri veličine, zavisno od traženog kapaciteta.

Galerija ostalih proizvoda:

EnglishGermanBosnia